Mgr. Daniel DOSTÁL

Disertační práce

Osobnost vědeckého pracovníka

The Personality of the Science Worker
Anotace:
Psychologie vědy je rodící se odborná disciplína, která zkoumá vědecké myšlení a poznávání světa i vědce samotné. Cílem této práce je ověřit, zdali lze dosavadní poznatky psychologie vědy uplatnit na české akademické pracovníky. Výzkumný soubor 185 odborníků z přírodovědecké, filozofické a teologické fakulty Univerzity Palackého byl testován osobnostními inventáři NEO-FFI, PSSI a dotazníkem mapujícím …více
Abstract:
Psychology of science is a nascent scientific discipline which examines scientific thinking and cognition of the world as well as scientists themselves. The aim of this thesis is to prove whether the current findings of psychology of science can be applied to Czech academics. A research sample of 185 experts from the Faculty of Science, the Faculty of Arts and the Faculty of Theology of Palacky University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2012
Zveřejnit od: 25. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁL, Daniel. Osobnost vědeckého pracovníka. Olomouc, 2012. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4ydida 4ydida/2
25. 6. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 6. 2012
Marklová, E.
26. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.