Bc. Klára Pížová

Diplomová práce

Péče o zanedbané děti na přelomu 19. a 20. století na příkladu výchovného ústavu v Albrechticích

Care of neglected children at the juncture of the 19th and 20th centuries using an example of the Albrechtice educational institute
Anotace:
Tématem diplomové práce je péče o zanedbané děti a mládež na přelomu 19. a 20. století na příkladu výchovného ústavu v Albrechticích. Hlavní část práce se zabývá chodem konkrétního výchovného ústavu v prvních desetiletích jeho fungování. Zaměřuje se na důvody jeho vzniku, správu a personální obsazení ústavu, hospodářství, pobyt chovanců a v neposlední řadě rovněž na každodenní život v nápravném zařízení …více
Abstract:
The subject of this thesis is to describe care for neglected children at the juncture of the 19th and 20th centuries, using the Albrechtice correctional institute as an example. Main part of the thesis describes how the institute operated in the first decade since its opening. The thesis focuses on reasons why the institute was established as well as its personnel, management, economy, the stay of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta