Mgr. Anna Pinkasová

Bakalářská práce

Typologie úspěšných volebních obvodů Konzervativní strany v britských volbách 2010

Typology of the Conservative Party's successful constituencies in UK general election 2010
Anotace:
Typologie úspěšných volebních obvodů Konzervativní strany v britských volbách 2010. Práce zkoumá územní volební podporu Konzervativní strany – konkrétněji se text zaměřuje na její nově získané volební obvody ve volbách 2010. Konzervativní strana v roce 2010 zvítězila po dlouhém období vlády Labouristické strany, proto nás zajímala charakteristika nově získaných obvodů (poloha dle regionu, městský/venkovský …více
Abstract:
Typology of the Conservative Party's successful constituencies in UK general election 2010. The work examines the territorial support of the Conservative party - more specifically the text focuses on its newly gained constituencies in election 2010. The Conservative party won in 2010 after a long period of the Labour party’s Government, therefore we were interested in characteristics of newly gained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií