Ing. Eva Eliášová

Bakalářská práce

Analýza cen zemědělské půdy v ČR za období 2010 – 2018 včetně porovnání tržní a administrativní ceny u vybraného pozemku ve Středočeském kraji.

Price analysis of agricultural land in the Czech Republic for the period of 2010 – 2018, including a comparison of market and administered prices of a selected parcel of land in the Central Bohemia region.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou cen zemědělské půdy za časové období 2014–2020 (původně navržené časové období 2010-2018 bylo po dohodě s vedoucím práce změněno na aktuální období 2014–2020) se zaměřením na porovnání cen tržních a cen zjištěných (neboli administrativních). Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. Úkolem první, teoretické části, je zasazení pojmu půdy, resp. zemědělské …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of agricultural land prices for the period 2014–2020 (the originally proposed period 2010-2018 for the analysis was changed to the new period 2014-2020 in agreement with the supervisor) with a focus on the comparison of market and administrative prices. The bachelor thesis is divided into two parts. The aim of the first, theoretical part, is to introduce …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.