Bc. Simona Porazilová

Master's thesis

Spotřební kultura a formy hédonistického životního stylu

Consumer culture and forms of hedonistic lifestyle
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problém ambivalentní povahy hédonistického životního stylu a jeho forem. Cílem práce jsou zjištění, jak se u spotřebitelů projevuje hédonistický způsob života. V této práci je na základě šetření v podobě provedených polostrukturovaných rozhovorů prokázána, jakož i zevrubně popsána, existence ambivalentního charakteru hédonismu v podobě její alternativní a predátorské formy …more
Abstract:
This thesis is focused on the problem of ambivalent character of hedonistic lifestyle and its forms. The aim of this thesis is to find out how is hedonistic way of life manifested by consumers themselves. In this thesis, on the basis of research in the form of semi-structured interviews, the existence of an ambivalent character of hedonism in the shape of its alternative and predatory form is proved …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní