Bc. Aneta Ženíšková

Bakalářská práce

Konzumní životní styl a projevy hédonismu mladé generace

Consumer Lifestyle and Expressions of Hedonism of the Young Generation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá konzumním životním stylem a projevy hédonismu mladé generace. Cílem této práce je popsat a vysvětlit pojem životní styl, konzum, který se za staletí vývojově měnil, déle také spotřebu a hédonismus. Právě s pojmem životní styl se pojí hédonistický životní styl, který je založen na okamžitém uspokojování potřeb a slastí. Popis konzumního hédonika je dalším cílem, který …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with consumer lifestyle and expresions of hedonism of the young generation. The aim of this work is to describe and explain the concept of lifestyle, consumption that has changed over the centuries, consumption and hedonism. The concept of lifestyle is linked to a hedonistic lifestyle that is based on the immediate satisfaction of needs and pleasures. The description of consumer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace