Michael Krčmář

Diplomová práce

Analýza závislosti trhu práce v Pražské metropolitní oblasti na příkladu okresu Praha-východ v letech 2009-2017: implikace pro zvýšení flexibility trhu práce v regionu

Labor Market Dependency Analysis in Prague Metropolitan Area in case of the district of Prague-East in the period 2009-2017: Implications for Flexibility on Labor Market Improvement
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti a trhu práce v okrese Praha-východ v letech 2009 až 2017. Cílem práce je zhodnotit pomocí vybraných ukazatelů a metod, nakolik je trh práce v okrese Praha-východ ovlivněn bezprostřední blízkostí hlavního města Praha. Tento cíl je dále specifikován třemi dílčími cíli a třemi na ně navázanými hypotézami. Práce se snaží zodpovědět otázku …více
Abstract:
Presented thesis is focused on unemployment and labor market aspects in the district of Prague-East in the period 2009-2017. The aim is to identify, using selected methods, the impact of the immediate proximity of the Prague on the district of Prague-East. The aim je further specified in terms of three partial aims and three hypotheses. The thesis tries to find the answer: “how the development of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedoucí: Karina Kubelková
  • Oponent: Pavel Makovec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78436