Bc. Kristýna Nováčková

Bachelor's thesis

Participace žáků na výukové komunikaci v oblíbených a neoblíbených předmětech

Pupil participation in educational communication in favourite and non-favourite subjects
Abstract:
Tato bakalářská práce nabízí pohled na vlastní výzkum týkající se výukové komunikace. Jedná se o pohled na žákovskou participaci v předmětech, které v dotaznících označili jako své oblíbené a neoblíbené. Žákovská participace je vnímána jako aktivita v hodinách – doba, po kterou žáci mluvili a počet jejich hlášení. Vedle žákovské participace jsme se zaměřili i na jejich distraktivní chování, kdy se …more
Abstract:
This bachelor thesis offers an insight into a research about communication in school classroom. It offers a view on pupil participation in different classes which they labelled as their favourite in questionnaires. Pupil participation is perceived as activity in classes – time of pupils’ actively talked and number of their raised hands. Next to pupil participation this thesis takes into consideration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta