Bc. Zdeňka KUBÁNKOVÁ

Diplomová práce

Politické procesy proti římskokatolické církvi v Československu mezi lety 1948 - 1953 a jejich propaganda v komunistických médiích

Political Trial against the Roman Catholic Church in Czechoslovakia between 1948 - 1953 and their Communist Propaganda in the Media
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá politickými procesy proti římskokatolické církvi v Československu mezi lety 1948 - 1953 a jejich propagandou v tehdejších médiích. Hlavní téma je rozděleno do tří základních částí. První kapitola se zabývá bojem státní moci proti biskupům a kapitola je stavěna na studii případu internace pražského arcibiskupa Josefa Berana. Další kapitola se zaměřuje na pronásledování …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the political trials against the Roman Catholic Church in Czechoslovakia between 1948 - 1953 and their propaganda in the then contemporary media. The central topic is divided into three main parts. The first chapter looks into the struggle of state power against the bishops and is based on the study of the case of the internment of Josef Beran, the then Archbishop of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁNKOVÁ, Zdeňka. Politické procesy proti římskokatolické církvi v Československu mezi lety 1948 - 1953 a jejich propaganda v komunistických médiích. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/