Bc. Mária Bodnárová

Master's thesis

Sexuálne zneužívanie detí, prevencia a edukácia rodičov

Sexual Children Abuse, prevention and parent’s education
Abstract:
Child abuse can be considered as a global problem, or we can close our eyes to it. This thesis deals with one of the most serious phenomena of society - child sexual abuse - CSA syndrome, Children Sexual Abuse. Is it an obligation for adults to be interested in things happening around or turning their eyes off? This subject has been chosen as an extension of my Bachelor Thesis – Syndrome CAN, as deeper …more
Abstract:
Abstrakt Na zneužívanie detí sa môžeme pozrieť ako na globálny problém, alebo pred ním zavrieť oči. Táto práca sa venuje jednému z najzávažnejších fenoménov spoločnosti – sexuálnemu zneužívaniu detí – Syndrom CSA, Children Sexual Abuse. Je povinnosťou dospelých zaujímať sa o dianie okolo, alebo odvrátiť zrak? Túto oblasť som si zvolila ako rozširujúce pokračovanie svojej bakalárskej práce - Týrané …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Barbora Kosejková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law