Theses 

Vývoj nezaměstnanosti v ČR po roce 1989 – Ing. Josef Sequens

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Josef Sequens

Bakalářská práce

Vývoj nezaměstnanosti v ČR po roce 1989

The Unemployment Development in the Czech Republic after the Year 1989

Anotace: Bakalářská práce svým obsahem monitoruje tok nezaměstnanosti v České republice od roku 1989, do jejího portfólia spadá sled nejdůležitějších pojmů, na něž v běžném životě můžeme narazit, průměrné míry nezaměstnanosti jednotlivých krajů s praktickými poznatky k nim a podrobným popisem Ústeckého kraje. Práce uceluje nadhled na důležité legislativní změny v rámci nezaměstnanosti a novelizace zákona o zaměstnanosti přijatou vstupem ČR do EU, dále popisuje pružnost našeho trhu práce a politiku zaměstnanosti. Jsou zde uvedeny grafy a tabulky s osobními postřehy jež mají za cíl celistvé pojetí daných kapitol i řadu osobních názorů u vybraných tezí.

Abstract: The bachelor thesis monitors in its contents the flow of unemployment in the Czech Republic since 1989; into its portfolio falls a sequence of the most important terms, which can be encountered in everyday life, the average regional unemployment rates and practical knowledge about them, and a detailed description of the Usti Region. The thesis describes the view of important legislative changes in unemployment and amendments to the law on employment adopted on entering into the EU; it further describes the functionality and flexibility of our labour market and employment policy. There are provided graphs and tables with personal insights whose aim is a complete conception of the chapters , and a series of personal opinions on selected theories.

Klíčová slova: Klíčová slova, zaměstnanost, nezaměstnanost, průměrná míra nezaměstnanosti, trh práce, uchazeč, úřad práce, pracovní místo Keywords, employment, unemployment, average unemployment rate, labour market, applicant, Job Centre, job

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Suchomelová
  • Oponent: Ing. Petr Petera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 18:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz