Bc. Barbora Muchová

Master's thesis

Realizace talent managementu v současném českém podnikovém prostředí

Realization of Talent Management in Czech Corporate Environment
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem talent management a pojednává o jeho realizaci ve středně velkých a velkých společnostech působících v ČR. Jejím cílem je poskytnout komplexní pohled na práci s talentovanými pracovníky v organizacích a následně na základě kvalitativního výzkumu provést analýzu současného stavu programů talent managementu ve vybraných společnostech. Výzkum se zaměřuje na to, jaké volí …more
Abstract:
This thesis deals with the topic of talent management and discusses its implementation in medium and large companies operating in the Czech Republic. Its aim is to provide a comprehensive view of the work with talented staff in organizations and then, on the basis of qualitative research, to analyze the current state of talent management programmes in selected companies. The research focuses on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta