Bc. Renata Svobodová

Master's thesis

Pracovní výkon a motivace zaměstnanců

Job performance and employee motivation
Anotácia:
Diplomová práce vysvětluje přímou souvislost mezi řízením pracovního výkonu zaměstnanců a jejich motivací. Cílem řízení pracovního výkonu není však pouze zhodnocení samotného pracovního výkonu, je však rovněž důležité definovat, jak zaměstnance motivovat ke společné formulaci pracovních cílů, k aktivnímu řešení problémů spojených s jejich realizací a rozvoji vlastních schopností a dovedností. Právě …viac
Abstract:
This thesis explains the direct connection between managament of job performance and empoyee motivation. The main goal of the management of job performance isn´t only appreciation of separate job performance. It has also to be defined what method is appropriate for motivation of employees for collective definition of working goals, attractive resolution of problems connected with the implementation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní