Bc. Petr Morávek

Diplomová práce

Motivace a spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku

Motivation and satisfaction of employees in a selected company
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. Teoretická část se zaměřuje na definování základních poznatků z oblasti motivace, pracovní motivace a pracovní spokojenosti. V aplikační části je pomocí dotazníkového šetření provedena analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem diplomové práce je na základě provedených analýz vyhodnotit motivovanost a spokojenost …více
Abstract:
The diploma thesis is divided into two parts, a theoretical and a application one. The theoretical part focuses on define the basic knowledge of motivation, work motivation and job satisfaction. In the application part is through a questionnaire survey conducted to analyze the motivation and satisfaction of employees in a particular company. The aim of the diploma thesis is to evaluate the motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní