Olga Karpecká

Bakalářská práce

Třetí dítě - stabilní nebo náhodný jev?

Third child - random or stationary phenomenon?
Anotace:
Cílem práce je najít odpověď na otázku, zda je podíl třetích dětí v populaci stabilním jevem, nebo naopak, je něčím ovlivněn. V případě že je ovlivněn, má práce za úkol zjistit, co ovlivňuje rozhodování žen mít třetí dítě a jestli je tuto podmínku možno nastavit uměle, např. v rámci propopulační politiky státu. Práce by měla přinést potřebné informace o třetím dítěti nejen odborné veřejnosti, ale také …více
Abstract:
The aim of this work is to answer question, if rate of third children in population is stationary phenomenon or, is influenced by something. In cause of influence, the aim of work is to find, what affect decision of woman, to have third child and, if it is possible to set up this condition artificially, for example within pro-population policy. The work should bring needed information about third child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Tomáš Kozelský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27233