Bc. Michaela Rónaiová

Bakalářská práce

Vliv polycyklických aromatických uhlovodíků na ženskou plodnost

Influence of polycyclic aromatic hydrocarbons on female fertility
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků na ženskou plodnost. Vzhledem k narůstající neplodnosti žen a environmentálnímu znečištění se tato problematika dostává do popředí vědeckého zájmu a každoročně jsou jí věnovány stovky studií. Navzdory určitým nejasnostem, které jsou v bakalářské práci blíže uvedeny, bylo ve studiích pozorováno narušení folikulogeneze …více
Abstract:
This thesis was designed to review the knowledge on the impact of polycyclic aromatic hydrocarbons on the female reproductive system. Because of increasing female infertility as well as environmental pollution, the topic is frequently analysed. Over the years, scientists have focused on several areas of the female reproductive system that undergo changes in the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Kristeková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma