Mgr. Kristýna Křížová

Bachelor's thesis

Ruská lidová a umělá pohádka

The Russian folk and artificial fairy tale
Abstract:
B.A. dissertation “Russian folk and author’s tales” examines the genres of Russian folk and author’s tales. In my thesis I would like to compare both of the genres. I intend to return to historical resources – to oral popular culture (folklore) – and I would like to focus on the influence of folklore on Russian folk tales and on the influence of folk tales on author’s tales. I would like to delimitate …viac
Abstract:
Bakalářská práce „Ruská lidová a autorská pohádka“ pojednává o žánru ruské lidové a autorské pohádky. V práci se budeme zabývat srovnáním obou žánrů. Vrátíme se k historickým pramenům – k ústní lidové tvorbě (folkloru) a zamyslíme se nad vlivem folkloru na ruskou lidovou pohádku a vlivem lidové pohádky na tvorbu autorských pohádek. Vymezíme základní pojmy a budeme je aplikovat na ruské prostředí. Cílem …viac
 
 
Jazyk práce: Russian
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedúci: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Halina Cvrková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.