Mgr. Pavel Mikel, Ph.D.

Disertační práce

Příprava externí kontroly pro detekční systémy založené na reverzně transkripční real time PCR

Preparation of external controls for detection systems based on reverse transcription real time PCR
Anotace:
Viry způsobující infekce z potravin představují heterogenní skupinu patogenních agens, které jsou příčinou infekčních onemocnění postihujících člověka. Z evropského i světového hlediska mají z této skupiny virových agens největší dopad na zdraví lidí noroviry (NoV), virus hepatitidy A (HAV) a virus hepatitidy E (HEV), jejichž genom je tvořen jednořetězcovou RNA s pozitivní polaritou (+ssRNA). V současnosti …více
Abstract:
The food-borne viruses are the heterogeneous group of pathogenic agents causing infectious diseases affecting humans. From the European and world point of view, noroviruses (NoV), hepatitis A virus (HAV) and hepatitis E virus (HEV), whose genomes consist of positive-sense single-stranded RNA (+ssRNA), have the greatest impact on human health. Currently, the majority of the methods for detecting food …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 3. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Králík, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Aleš Knoll, PhD., Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie