Bc. Tereza Rambousková

Bakalářská práce

Tablet, zatím poslední stadium v remediaci školních pomůcek

Tablet, the last stage yet in remediation of teaching aids
Anotace:
Bakalářská práce Tablet, zatím poslední stadium v remediaci školních pomůcek představuje tablet jako novodobou digitální pomůcku ve vzdělávání, která se od roku 2011 rozšiřuje i do českých škol. Popisuje tablet, jeho historii, hardware i software. Mapuje proces remediace z hlediska soutěže školních pomůcek a představuje specifika užívání tabletu jako učební pomůcky. Práce si klade otázky: Co je tablet …více
Abstract:
Bachelor thesis Tablet, the last stage yet in remediation of teaching aids introduces tablet as a contemporary digital teaching aid that has been finding its way into the Czech schools since 2011. It describes tablet and its history, hardware and software. It maps the process of remediation from the school teaching aids contest's point of view and introduces specifications of using tablet as a teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma