Kateřina Kalná

Bakalářská práce

Dopady perspektivního demografického vývoje české společnosti na bezpečnost ČR - vliv rostoucího počtu cizinců na bezpečnost české společnosti

The influence of the perspective demographic development of Czech society on security of Czech Republic - The influence of the growing number of foreigners on the security of Czech society
Anotace:
Bakalářská práce se bude věnovat perspektivnímu demografickému vývoji české společnosti, pro který je charakteristický také vzrůstající počet cizinců. Celkově dochází v českém prostředí k sekuritizaci tématu imigrace, proto bych chtěla konfrontovat společenské narativy s objektivními daty například Českého statistického úřadu nebo Ministerstva vnitra. Výzkumná otázka: Je vzrůstající počet cizinců na …více
Abstract:
The bachelor's thesis will focus on the prospective demographic development of Czech society, which is also characterized by an increasing number of foreigners. Overall, the topic of immigration is being securitized in the Czech environment, so I would like to confront social narratives with objective data from, for example, the Czech Statistical Office or the Ministry of the Interior. Research question …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Libor Frank, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Antonín Kazda, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut