Simona DEYLOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita péče v souvislosti se vzděláním všeobecné sestry

Graduate and post-graduate education of nurse
Anotace:
Vzdělání všeobecných sester je důležitým faktorem, který značně ovlivňuje výsledky péče a bezpečí pacientů. Cílem přehledové bakalářské práce bylo předložit aktuální dohledané poznatky o kvalitě poskytované péče v souvislosti se vzděláním všeobecné sestry. Práce je rozdělena do tří podkapitol dle dílčích cílů jednotlivých typů oddělení, čtvrtou podkapitolu tvoří význam a limitace dohledaných poznatků …více
Abstract:
Nurse education is an imporant factor that greatly influences the outcomes of patient care and safety. The aim of the bachelor thesis was to present current findings about the quality of care provided connection with nurse education. The thesis is divided into three subchapters according to individual objectives individual types of wards, the fourth subchapter forms the meaning and limitation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEYLOVÁ, Simona. Kvalita péče v souvislosti se vzděláním všeobecné sestry. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 516wa6 516wa6/2
25. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.