Theses 

Pohybová aktivita vybrané skupiny populace – Bc. Daniel Michl

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Daniel Michl

Bachelor's thesis

Pohybová aktivita vybrané skupiny populace

Physical activity in chosen group of population

Abstract: Bakalářská práce se zabývá pohybovou aktivitou studentů Fakulty sportovních studií Masarykovi univerzity a studentů Vysokého učení technického v Brně. Teoretická část nabízí podklady k této problematice, mládí a raná dospělost, pohybová aktivita, význam pohybové aktivity, volnočasová pohybová aktivity, volný čas a přehled dvou vybraných vysokých škol. Praktická část je výzkumného charakteru. Získané údaje jsou zobrazeny pomocí tabulek a grafů. Výzkum je proveden kvantitativní metodou pomocí dotazníku.

Abstract: The bachelor thesis deals with physical activity of students of the Faculty of Sports Studies of Masaryk University and students of the Technical University in Brno. The theoretical part offers backgrounds on this issue, youth and early adulthood, physical activity, importance of physical activity, leisure time activities, leisure time and overview of two selected universities. The practical part is of a research character. The data you get is displayed using tables and charts. The research is done using a quantitative method using a questionnaire.

Keywords: mládí a raná dospělost, pohybová aktivita, význam pohybové aktivity, volný čas, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 08:42, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz