Tomáš Kadeřábek

Bakalářská práce

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLU: PŘÍPRAVA UČITELE STŘEDNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY Z POHLEDU VYBRANÝCH METOD VÝUKY NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLU: PŘÍPRAVA UČITELE STŘEDNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY Z POHLEDU VYBRANÝCH METOD VÝUKY Nedestruktivní zkoušení materiálu: příprava učitele střední technické školy z pohledu vybraných metod výuky

Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku teoretické části vyučování nedestruktivního zkoušení materiálů na střední průmyslové škole strojní, a to z hlediska metod výuky. Diskutuje nutnost předložit tuto oblast v širším rámci, tj. nedestruktivní zkoušení materiálu nejen jako kontrolní operace v rámci výroby, ale také poukazuje na její význam v rámci prováděných provozních kontrol na průmyslových a technologických …více
Abstract:
The work focuses on methods for teaching of theory of nondestructive material testing at secondary technical schools. The work discusses the necessity to present this topic in a broad context, i.e. nondestructive material testing not only as an inspection operation in the manufacturing process but also the importance of nondestructive testing during in-service inspection of industrial and technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/m0vddi/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty