Mgr. Lenka Kobzová, Ph.D.

Doctoral thesis

Proměny orchestrů v Československu a v Rakousku v letech 1945–1989

Transformations of orchestras in Czechoslovakia and Austria in the years 1945 – 1989
Abstract:
Anotace disertační práce: Cíl: Cílem disertační práce je popsání a analyzování rozdílného koncertního života symfonických orchestrů na západě a na východě v letech 1945–1989. K tomuto účelu jsme zvolili dva státy, z nichž jeden je reprezentantem hudby západní Rakousko a druhý hudby východní Česká republika. Zdůvodnění významnosti tématu: V muzikologické literatuře nacházíme knihy zabývající se jednotlivými …more
Abstract:
Dissertation Thesis Annotation: Goal: The goal of this dissertation thesis is to describe and analyse different concert lives of symphony orchestras in the West and East in the years 1945 to 1989. Two states have been chosen for this purpose: Austria that represents western music, and the Czech Republic that represents eastern music. Grounds for Significance of the Topic: In the musicological literature …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 2. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Flašar, Ph.D., prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta