Šárka Morávková

Bakalářská práce

Interní komunikace v IT firmě

Anotace:
Interní komunikace je součástí všech firemních procesů a může mít významný vliv na konkurenceschopnost firmy. Tato práce proto zkoumá funkčnost interní komunikace v IT firmě. Detailněji se práce zabývá zhodnocením kvality přenosu informací, komunikačních kompetencí vedoucích zaměstnanců a přímé i nepřímé komunikace. Pro dosažení těchto cílů byly zvoleny výzkumné metody: dotazník, rozhovor a pozorování …více
Abstract:
Internal communication is part of all corporate processes and may have significant effect on firm’s competitiveness. This bachelors work takes a look into a communication inside an IT firm. In particular this work aims to evaluate quality of information transfer, communication competence of leading employees and direct and even indirect communication. In order to reach these goals following methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/51wt4q/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty