Bc. Ondřej Černý

Bakalářská práce

Energie budoucnosti: výzvy spojené s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Energy of the future: challenges of producing electrical energy from renewable sources
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením dopadu zapojování intermitentních obnovitelných zdrojů na energetickou bezpečnost států v sektoru elektroenergetiky. Pro posouzení této problematiky je nejprve zkoumán vliv těchto zdrojů v oblasti výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie. Výsledky tohoto výzkumu jsou následně použity pro hodnocení dopadu obnovitelných zdrojů na energetickou bezpečnost států …více
Abstract:
This thesis is concerned with the influence of intermittent renewable energy sources deployment on the energy security of states in the electric power sector. To assess this problem, the influence of intermittent RES in the field of electricity generation, transportation and consumption is analyzed and then used as a foundation for the assessment of the impact of renewable energy sources deployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií