Theses 

Energie budoucnosti: výzvy spojené s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů – Bc. Ondřej Černý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ondřej Černý

Bakalářská práce

Energie budoucnosti: výzvy spojené s výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Energy of the future: challenges of producing electrical energy from renewable sources

Anotace: Bakalářská práce se zabývá hodnocením dopadu zapojování intermitentních obnovitelných zdrojů na energetickou bezpečnost států v sektoru elektroenergetiky. Pro posouzení této problematiky je nejprve zkoumán vliv těchto zdrojů v oblasti výroby, přenosu a spotřeby elektrické energie. Výsledky tohoto výzkumu jsou následně použity pro hodnocení dopadu obnovitelných zdrojů na energetickou bezpečnost států.

Abstract: This thesis is concerned with the influence of intermittent renewable energy sources deployment on the energy security of states in the electric power sector. To assess this problem, the influence of intermittent RES in the field of electricity generation, transportation and consumption is analyzed and then used as a foundation for the assessment of the impact of renewable energy sources deployment on energy security.

Klíčová slova: Energetická bezpečnost, intermitentní obnovitelné zdroje, elektroenergetika, design trhů elektrické energie, smart grids

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 06:46, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz