Bc. Jan Mišák

Diplomová práce

Analýza rámování obnovitelných zdrojů energie v České republice a na Slovensku s ohledem na energetickou bezpečnost

Frame analysis of renewables in Czech republic and Slovakia with considering to energy security
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu vládního diskurzu v České republice a na Slovensku v období let 2014 - 2015, respektive 2012 - 2015. Pomocí metody rámování jsou zkoumány způsoby vyjadřování se vládních špiček obou zemí k obnovitelným zdrojům energie a především jejich možným dopadům na energetickou bezpečnost obou států.
Abstract:
The thesis focuses on the government's discourse in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period 2014 - 2015, respectively 2012 - 2015. Using the framing analysis are explored ways, how the governments of both countries express about renewables and especially their potential impacts on energy security.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Ocelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií