Mgr. Gabriela Hanulíková

Bakalářská práce

Historie a metodika měření zrakové ostrosti pomocí optotypů

History and methodology of visual acuity assessment by means of optotypes
Anotace:
Bakalářská práce Historie a metodika měření zrakové ostrosti pomocí optotypů je členěná do osmi oddílů. První kapitola se obecně zabývá pojmem zrakové ostrosti, jejím vývojem a rozdělením. Druhá část je věnována hlavním faktorům ovlivňující zrakovou ostrost-anatomické stavbě lidského oka, refrakčním a fyziologickým vadám. Ve třetím oddíle je definován pojem světlo, fyzikální veličiny a zákony s ním …více
Abstract:
The bachelor work called History and methodology of visual acuity assessment by means of optotypes is divided into eight parts. The first chapter deals with visual acuity in common, its development and also their types. The second part is devoted to the main factors affected the visual acuity- anatomy of the eye, refractive and physiological errors. In the third section we can find the definition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie