Bc. Alexandra Belingerová

Bakalářská práce

Finanční inteligence jako efektivní nástroj finanční svobody

Financial Intelligence as an Effective Instrument of Financial Freedom
Anotace:
V bakalářské práci s názvem „Finanční inteligence jako efektivní nástroj finanční svobody“ se na základě zdrojů motivace a osobnostních faktorů zabývám otázkou dosažení finanční nezávislosti ve všech směrech. První kapitolu bakalářské práce jsem věnovala základním informacím z veřejného sektoru, které jsou potřebné k dosažení stavu nezávislosti na penězích, a v dalších kapitolách rozebírám potřebné …více
Abstract:
In the bachelor’s thesis entitled „Financial intelligence as an effective tool of financial freedom” based on principles such as source of motivation and personal characteristics factors I deal with an issue of reaching financial independence. The first chapter covers basic public sector data necessary for achieving a state of independence on money and in the other chapters I examine steps needed to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Dr. Lenka Kinclová
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS