Bc. Petra Berlinská

Bachelor's thesis

Poruchy chování žáků jako možný důsledek frustrace

Behavioural disorders of students as possible consequence of frustration
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda si učitelé myslí, že jednou z hlavních příčin výchovných problémů a poruch žáků je frustrace. V teoretické části práce se zabýváme chováním a jeho poruchami, frustrací a reakcemi na frustrační situace. V aplikační části je vyhodnocení dotazníku, který byl zaměřen na zkušenosti učitelů s výchovnými problémy a poruchami chování žáků.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to establish if teachers think that one of the most dominant causes of students’ educational problems and disorders is frustration. The practical part of this thesis deals with behaviour and its disorders, frustration and reactions on frustration situations. The application part contains the evaluation of the questionnaire. The questionnaire includes questions about …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma