Theses 

Sémiotická analýza vizuální komunikace sociálních sítí – Bc. Šárka Michalíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Šárka Michalíková

Bakalářská práce

Sémiotická analýza vizuální komunikace sociálních sítí

Semiotic analysis of social networks visual communication

Anotace: Bakalářská práce se věnuje současným interakčním a komunikačním paradigmatům sociálních sítí prostřednictvím sémiotické analýzy uživatelských rozhraní. Vybranými sociálními sítěmi, které slouží pro sdílení vizuálního obsahu, jsou Pinterest, Instagram a Tumblr. Práce je založená na analyticko-komparativním výzkumném designu zabývající se otázkami, jak a proč jsou využívány grafické komunikaci s uživateli, včetně základních uživatelských funkcí, k nimž pomocí symbolů přistupujeme.

Abstract: This thesis deals with actual interactive and communication paradigms of social networks through semiotic analysis of the user´s interface. Selected social networks are Pinterest Instagram and Tumblr, their main function is visual sharing. The work is based on analytical and comparative research design dealing with questions of how and why symbols are used in communication with users, including basic user functions using the symbol.

Klíčová slova: semiotics, semiotic analysis, visual communication, pictograms, ideograms, symbols, social media, Pinterest, Instagram, Tumblr, Sémiotika, sémiotická analýza, vizuální komunikace, piktogramy, ideogramy, symboly, sociální sítě

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:46, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz