Bc. Michal Kurimský

Diplomová práce

Možnosti využití klasických a moderních metod hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Evaluation financial stability and business performance of a company by using classical and modern methods
Abstract:
The thesis is focused on the evaluation of the performance and financial stability of the distribution company with the chosen standard and modern methods of performance evaluation. Each standard and modern methods are described, including calculations in the theoretical part. Modern methods are represented by an indicator of the economic value added (EVA). The application part includes an assessment …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti a finančnej stability distribútorskej spoločnosti pomocou zvolených klasických a moderných metód hodnotenia výkonnosti. Samostatné klasické a moderné metódy sú popísané aj s výpočtami v teoretickej časti. Moderné metódy sú vyjadrené ukazovateľom ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). Aplikačná časť obsahuje zhodnotenie finančnej situácie distribučnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní