Lucie KOHOUTKOVÁ

Bakalářská práce

Emergentní intervence u maligních komorových arytmií a jejich následná léčba

Emergent intervention for malignant ventricular arrhythmias and their subsequent therapy
Anotace:
Maligní komorové arytmie ohrožují život pacienta a bez okamžité intervence vedou k zástavě krevního oběhu a následně smrti. Tato práce je zaměřena na metody léčby komorových arytmií v přednemocniční péči, během následné hospitalizace a ukazuje postup při implantaci kardioverteru defibrilátoru (ICD). Úvodní kapitoly jsou věnovány vzniku, etiologii, diagnostice a rozdělení komorových arytmií. Hlavním …více
Abstract:
Malignant ventricular arrhythmias are life threatening arrhythmias and without emergent intervention leads to circulatory arrest and subsequent death. This work is concentrated on therapeutical methods of ventricular tachycardia in prehospital care, during hospitalization and indicates the procedure for implantation of cardioverter defibrillator (ICD). The opening chapters are devoted to the origin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Zveřejnit od: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. David Břečka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTKOVÁ, Lucie. Emergentní intervence u maligních komorových arytmií a jejich následná léčba. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář