Bc. Josef Vacek, DiS.

Bakalářská práce

Akutní intoxikace v přednemocniční neodkladné péči (Nejčastější příčiny intoxikací turistů v oblasti Středozemního moře)

Acute intoxication in prehospital emergency care abroad. (Main causes of turistic intoxication and poisoning in the Mediterranean region
Anotace:
Příjmení a jméno: Josef Vacek, DiS. Název práce: Akutní intoxikace v přednemocniční neodkladné péči Vedoucí práce: Mgr. Liana Greiffeneggová Počet stran: 95 Počet příloh: 8 Počet titulů použité literatury: 101
Abstract:
Name: Josef Vacek, DiS. The title of the work: Acute intoxication in prehospital emergency care Thesis supervisor: Mgr. Liana Greiffeneggová Number of pages: 95 Number of attachments: 8 Number of titles of references: 101
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: MUDr. Jitka Zemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta