Theses 

Trestní postih výroby, šíření a jiného protiprávního nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy – Mgr. Dušan Gaľo, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Dušan Gaľo, Ph.D.

Rigorózní práce

Trestní postih výroby, šíření a jiného protiprávního nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Criminal prosecution of drug production, distribution and other forms of drug mishandling

Anotace: Rigorózní práce se zabývá problematikou výroby, šíření a jiného protiprávního nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Práce podává stručný úvod do historie omamných a návykových látek a jedů a jejich abúzu. Dalším bodem zájmu je historický vývoje trestní represe tohoto zneužívání v československém a českém právu. Práce dále pojednává o jednotlivých tzv. drogových trestných činech a jejich skutkových podstatách. Rovněž je nastíněna právní úprava platná na Slovensku, v Polsku a v Anglii a Walesu. Na hmotněprávní úpravu navazuje kapitola práce věnována institutům trestního práva procesního, jejich charakteru a využití v případech tzv. drogové kriminality.

Abstract: This rigorous thesis depicts the problem of drugs production, distribution and other forms of drugs mishandling. The thesis provides a short introduction into history of drugs and its abuse. History of criminal prosecution of this abuse in the Czechoslovak and Czech law is another point of interest. Thesis depicts and analyses individual drug crimes according to the Czech Criminal Code. An introduction to the Slovak, Polish and English criminal laws concerning this matter is also provided. The topic of the last charter of this thesis is selected institutes of criminal procedure and their potential use in prosecution of drug crimes.

Klíčová slova: drogy, drogové trestné činy, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami, přechovávání omamných a psychotropní látek a jedů, nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky, šíření toxikomanie, spolupracující obviněný, korunný svědek, dohoda o vině a trestu, zásahy do listovního a poštovního tajemství drugs, drug crimes, unlawful drug production and mishandling, drug possesion, unlawful growing of drug containing plants, production and possesion of an object used to drug production, spreading of drug use, cooperating suspect, crown fitness, plea bargain, postal interception

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Oponent: JUDr. Jana Zezulová, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz