Mgr. Dušan Gaľo, Ph.D.

Rigorózní práce

Trestní postih výroby, šíření a jiného protiprávního nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

Criminal prosecution of drug production, distribution and other forms of drug mishandling
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá problematikou výroby, šíření a jiného protiprávního nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Práce podává stručný úvod do historie omamných a návykových látek a jedů a jejich abúzu. Dalším bodem zájmu je historický vývoje trestní represe tohoto zneužívání v československém a českém právu. Práce dále pojednává o jednotlivých tzv. drogových trestných činech a …více
Abstract:
This rigorous thesis depicts the problem of drugs production, distribution and other forms of drugs mishandling. The thesis provides a short introduction into history of drugs and its abuse. History of criminal prosecution of this abuse in the Czechoslovak and Czech law is another point of interest. Thesis depicts and analyses individual drug crimes according to the Czech Criminal Code. An introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Oponent: JUDr. Jana Zezulová, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta