Dominik Dobeš

Bakalářská práce

Management změny včetně projektové studie

Change Management Including Project Study
Anotace:
Anotace Cílem mé bakalářské práce s názvem „Management změny“ jejíž součástí je i projektová studie, bylo navrhnout strategickou změnu v podniku Ripple a.s. Pomocí metod strategické analýzy a strategie modrého oceánu jsem analyzoval současnou situaci společnosti a navrhl inovaci stávajícího produktového portfolia. Pro implementaci inovovaného produktu jsem rozpracoval proces projektového řízení. Zavedení …více
Abstract:
Annotation The aim of my bachelor thesis, "The Change Management", which includes a project study, was to propose a strategic change in the Ripple Ltd. Using the strategic analysis and the blue ocean strategy I have analysed current situation of the company and proposed innovation of an existing product portfolio. To implement an innovative product, I developed a process of project management. Introducing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku