Mgr. Bc. Dana Jakubcová

Bakalářská práce

Proměny pohádkové postavy českého Honzy v literárních a autorských pohádkách

The Treatment of the Character of "český Honza" in the Literary Tales and Modern Tales
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce je zaměřena na srovnání pojetí postavy českého Honzy v literárních a autorských pohádkách. První část práce se zaměřuje na ztvárnění postavy českého Honzy v díle Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena, Jindřicha Šimona Baara a Jiřího Horáka. Ve druhé části práce se věnuji této postavě v díle Jana Drdy, Josefa Lady a Petra Stoličného. Dále se zaměřuji na rozdíly v pojetí …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on comparison of the character of "český Honza" in the literary tales and modern tales. In the first part I focuse on "český Honza" in the literatry work of Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Jindřich Šimon Baar and Jiří Horák. In the second part I focuse on the literary work of Jan Drda, Josef Lada and Peter Stoličný. The paper also focuses on differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií