Bc. Lucie Šimková

Diplomová práce

Jazykové prostředky v díle Josefa Lady se zřetelem k výrazům typickým pro tzv. „mluvenostní stylizace“

Language means in the books by Josef Lada, especially the stylization/wording of the spoken language
Anotace:
ANOTACE Cílem diplomové práce je analýza jazykových prostředků z hlediska spisovnosti a nespisovnosti a zhodnocení jejich funkčnosti v řeči vypravěče a řeči postav. Čerpá z knih Josefa Lady, snaží se o zhodnocení stylové charakteristiky jazykových prostředků a jejich funkci v textech Josefa Lady.
Abstract:
ANNOTATION The main object of the diploma thesis is an analysis of literary and non-literary linguistic means and evaluation of their function in the speech of the various characters and the narrator, particularly from the books of Josef Lada.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta