Bc. Roman Svačina

Bakalářská práce

Využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti

Usage railway service in transport service
Anotace:
Práce je věnovaná využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti se zaměřením na relaci Ostrava-Orlová. V práci je uvažováno se zprovozněním osobní železniční dopravy s využitím stávající železniční infrastruktury. Postihuje analýzu současného stavu, navrhované změny, opatření nutná k zajištění osobní železniční dopravy a navrhovaný grafikon vlakové dopravy.
Abstract:
The works deals with usage railway service in transport service in relation Ostrava-Orlová. In the works solve transportion problem passenger traffic with rational use railway{\crq}s infrastructure and tackling analysis state-of-the-art, future changes, draft of measures and concept train traffic diagram.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svačina, Roman. Využití železniční dopravy v dopravní obslužnosti. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů