Anna Juřičková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Participace jako klíčový prvek v komunitně založených organizací

Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá participací jako klíčovým prvkem v komunitně založených organizacích. Jejím cílem je popsat participaci jako nedílnou součást komunitních organizací, prostředek k posílení jedince a jako jeden z modelů pomoci. Tato teoretická práce využívá metodu kompilace. První část se věnuje základním pojmům participace, komunita a zmocnění, neboť jsou velmi úzce spjaty s tématem …more
Abstract:
The graduation thesis deals with participation as a key element in community–based organizations. The main goal is to describe participation as an inseparable part of the community organizations, as a means of empowering individuals and as one of the models of assistance. This theoretical thesis uses the method of compilation. The first part describes the fundamental terms, such as participation, community …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Eva Krutílková, DiS.
  • Reader: Mgr. Miloslava Šotolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce