Anna Juřičková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Participace jako klíčový prvek v komunitně založených organizací

Anotácia:
Tato absolventská práce se zabývá participací jako klíčovým prvkem v komunitně založených organizacích. Jejím cílem je popsat participaci jako nedílnou součást komunitních organizací, prostředek k posílení jedince a jako jeden z modelů pomoci. Tato teoretická práce využívá metodu kompilace. První část se věnuje základním pojmům participace, komunita a zmocnění, neboť jsou velmi úzce spjaty s tématem …viac
Abstract:
The graduation thesis deals with participation as a key element in community–based organizations. The main goal is to describe participation as an inseparable part of the community organizations, as a means of empowering individuals and as one of the models of assistance. This theoretical thesis uses the method of compilation. The first part describes the fundamental terms, such as participation, community …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Eva Krutílková, DiS.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Šotolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / odbor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce