Michal URBÁNEK

Bakalářská práce

Stavebnictví 21. století - možnosti realizace udržitelného stavění a inteligentních budov.

Building of 21st century - possibilities of execution of sustainable development and intelligent houses.
Anotace:
Cílem práce je systematicky shrnout principy udržitelného stavění se zaměřením na použití odpovídajících materiálů a surovin. Dále zhodnotit přínos inteligentních budov k této problematice s přihlédnutím k aplikacím moderních stavebních materiálů. Zaměřit se přitom obzvlášť na udržitelnou výstavbu z hlediska ohledů k životnímu prostředí (čerpání přírodních zdrojů, znečišťování). Dále na její principy …více
Abstract:
The aim of this work is to resume all principles of sustainable development with specialization on using of corresponding materials and crudes. Further we want to valorize contribution of intelligent houses to this problems with consideration on applications of modern building materials. Next we want to localize on defensible building in light of respects on the environment (drainage of natural sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Karel Štros

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNEK, Michal. Stavebnictví 21. století - možnosti realizace udržitelného stavění a inteligentních budov.. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta