Petr Marek

Diplomová práce

Game Theory Analysis of Options

Game Theory Analysis of Options
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá odvozením kritické hodnoty vlastního kapitálu banky, při které vkladatelé začnou vybírat svá depozita a tím spustí run na banku. Práce je rozdělena na teoretickou a aplikační část. V části teoretické je nejprve nastíněna základní problematika oceňování opcí a teorie her. Následně jsou obě tyto disciplíny zkombinovány a je představen teoretický model runu na banku. V aplikační …více
Abstract:
This diploma thesis aims to derive the critical value of bank’s equity, which triggers depositors to withdraw their deposits and by doing so trigger a bank run. Thesis is divided into theoretic and application part. In the theoretic part, the basics of option pricing and game theory are introduced. Afterwards, both disciplines are combined and the theoretical model of a bank run is presented. In the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Karel Janda
  • Oponent: David Chval

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80919

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství