Bc. Ondřej Denk

Diplomová práce

Jedno- a dvoupixelová kamera pro výpočetní rekonstrukci obrazu

Single- and double-pixel camera for computational imaging
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá aplikacemi teorie komprimovaného snímání, konkrétně metodou jednopixelové kamery. Komprimované snímání je již řadu let považováno za velmi elegantní teorii využívanou k záznamu informace a metoda jednopixelové kamery představuje přímou a velmi názornou aplikaci této teorie. Práce představuje základní pojmy komprimovaného snímání a uvádí ve stručnosti principy využití …více
Abstract:
The diploma thesis concerns with application of theory of compressed sensing, in particular with a measurement method called single pixel camera. Theory of compressed sensing raised a considerable amount of attention in recent years and is considered a very elegant method for information acquisition, while the single pixel camera method represents a straightforward and illustrative application of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Karel Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Denk, Ondřej. Jedno- a dvoupixelová kamera pro výpočetní rekonstrukci obrazu. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy v inženýrství / Aplikované vědy v inženýrství