Yishuang Hu

Master's thesis

One Country, Two Systems: Monetary Policy in Mainland China and Hong Kong

One Country, Two Systems: Monetary Policy in Mainland China and Hong Kong
Abstract:
ince the return of Hong Kong to China has been almost 20 years, and the second-generation paramount leader of China Deng Xiaoping proposed the “one country, two systems” policy has been implemented till now. Hong Kong has a very different monetary system from mainland China. The main aim of the thesis was to monetary policy systems in mainland China and Hong Kong, based on the data from 2006 to 2015 …more
Abstract:
Since the return of Hong Kong to China has been almost 20 years, and the second-generation paramount leader of China Deng Xiaoping proposed the “one country, two systems” policy has been implemented till now. Hong Kong has a very different monetary system from mainland China. The main aim of the thesis was to monetary policy systems in mainland China and Hong Kong, based on the data from 2006 to 2015 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Zuzana Kučerová
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava