Bc. Andrea Kynclová

Diplomová práce

Samospráva města Pardubice 1918-1938

The Development of the Local Government of the Pardubice 1918 - 1938
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na samosprávu města Pardubice mezi lety 1918-1938. Jednotlivé oblasti této práce se zabývají historií města Pardubic, obecními volbami, informacemi ze zasedání obecních orgánů a popisuje jejich jednotlivé funkce.
Abstract:
The master´s thesis is focused on the self-government of the town of Pardubice between the years 1918-1938. The individual areas of this thesis describe the history of the town, municipal elections, informations from the acting of municipal office and functions of authorities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické