Hanka Procházková

Diplomová práce

Analýza zapojení stakeholders do implementace priorit politiky cestovního ruchu

Analysis of the involvement of stakeholders in the implementation of the policy priorities of tourism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zapojování stakeholders do procesu implementace regionální strategie rozvoje cestovního ruchu, ve které jsou uvedeny priority realizace politiky turismu na daném území. Tento proces zkoumá ve dvou tuzemských regionech a jednom regionu zahraničním. Cílem práce je formulovat sadu opatření na základě zjištěných dobrých praktik, které povedou ke zlepšení procesu …více
Abstract:
The thesis inquires into the issue of involving stakeholders in the process of implementation of the regional strategy for tourism development, in which the priorities for the realisation of tourism politics in a given area are indicated. This process is being investigated in two domestic regions and one region abroad. The aim of this work is to formulate a set of measures based on identified good …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin Luštický
  • Oponent: Jiří Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49900