Bc. Karin Volicerová

Diplomová práce

Lázeňský trojúhelník v UNESCO: výzvy pro marketingovou komunikaci a destinační management

The spa triangle in UNESCO: challenges for marketing communication and destination management
Anotace:
Lázeňský trojúhelník – partnerství tří významných lázeňských měst na západě České republiky, zapsaných v rámci kolektivní nominace na prestižní Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tato významná událost s sebou přináší mnoho výzev jak pro destinační management, tak marketingovou komunikaci. Cílem této diplomové práce je prostřednictvím literární rešerše, obsahové analýzy strategických …více
Abstract:
The Spa Triangle – a partnership of three significant spa towns in the west of the Czech Republic, registered as part of a collective nomination for the prestigious UNESCO World Cultural and Natural Heritage List. This important event brings many challenges for destination management and marketing communication. The goal of this thesis is, through literary research, content analysis strategic documents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní