Bc. Linda Melicherová

Bakalářská práce

Římská vojenská okupace Británie

Roman military occupation of Britannia
Abstract:
The thesis is focused on giving a complete picture of the roman military occupation of Britain.The paper analyzed the reasons for the occupation, and previous attempts to conquer Britain. The work contains a description of the military operations and impact on indigenous peoples and the occupiers. Special attention is paid to the construction of a Roman military camp in the early phase of the occupation …více
Abstract:
Práca je zameraná na vytvorenie celkového obrazu rímskej vojenskej okupácie Británie. V práci sú analyzované dôvody pre okupáciu a predošlé pokusy o dobytie Británie. Práca obsahuje popis vojenských operácií a dôsledky na domorodé obyvateľstvo i okupantov. Zvláštna pozornosť je venovaná i výstavbe rímskych vojenských táborov v prvotnej fáze okupácie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Klasická archeologie

Práce na příbuzné téma