David Dobrovolný

Diplomová práce

Veřejné finance a inovace

Public finance and innovations
Anotace:
Cílem této práce bylo analyzovat vliv nepřímé podpory výzkumu a vývoje na zdanění daňových subjektů. V první části práce byl vymezen pojem výzkum a vývoj a dále uvedeny možné formy nepřímé podpory výzkumu a vývoje. Následně byl představen český legislativní rámec nepřímé podpory výzkumu a vývoje. V praktické části byla na základě dvou scénářů vypočtena daňová povinnost u modelové společnosti, která …více
Abstract:
This diploma thesis was aimed at analyzing the influence of tax incentives for the research and development on the tax duty of the taxpayers. Within the first section a term research and development was defined followed by the specification of possible forms of the tax incentives for the research and development. The calculation of the tax duty of the illustrative company which effected research and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Leoš Vítek
  • Oponent: Hana Zídková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70637